Zelfstandige periode Jara de la Court (huisarts in opleiding) 24 febr - 8 maart ‘23

Jara de la Court is huisarts-in-opleiding bij Miriam de Zwart en Juliette van Gijsel. Van 24 februari - 8 maart heeft zij haar zelfstandige periode, dit betekent dat zij in deze periode de zorg levert voor de patienten van dokter de Zwart en dokter van Gijsel.

U kunt gewoon zoals u gewend bent met uw vragen een afspraak maken bij dokter de la Court,

zij kijkt met u wat er aan de hand is, wat uw vraag is en wat er nodig is.

Dit kan via een afspraak op het spreekuur, een belafspraak of een econsult.

Dokter de la Court is geen antroposofisch arts, voor eventuele vragen voor antroposofische behandeling

kan zij overleggen met haar opleiders.