Dokter Casper Post Uiterweer onderscheiden!

Op vrijdagmorgen 26 april jongstleden stapte Casper de deur uit om college te gaan geven aan tweede jaar studenten medicijnen. Voor de deur vingen zijn vijf kinderen hem echter op met de mededeling, dat ze voor een prachtig concert in de stadsschouwburg kaartjes hadden geregeld en dat alles met de faculteit was geregeld. Eenmaal daar aangekomen kreeg Casper bij de ontvangst met koffie en gebak een vermoeden, dat het toch om iets heel anders ging...

En inderdaad, 36 Utrechters kregen uit handen van burgemeester Jan van Zanen een koninklijke onderscheiding, waaronder Casper. De burgemeester had er duidelijk zin in; in ruim twee uur vroeg hij de 36 gedecoreerden bij zich, hield hij een persoonlijke praatje, spelde hen de onderscheiding op en ging met hen op de foto.

 

Als 11de werd Casper bij de burgemeester uitgenodigd. Hij haalde als herinnering de afwijzing op in 1984 van de initiatiefgroep om in Utrecht te starten met een antroposofische huisartsenpraktijk. De burgemeester citeerde letterlijk: ‘ Waar haalt een initiatiefgroep, bestaande uit leken, de euvele moed vandaan, zoiets aan de vestigingscomissie voor te leggen …’.

Casper c.s. lieten zich hier niet door afschrikken en startten een zogenaamde ‘wilde’ vestiging. Zo noemde hij tal van de wapenfeiten op, die Casper in de loop der jaren als pionier heeft verricht om te komen tot het huidige, volgroeide gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht.

Als laatste memoreerde hij Caspers initiatieven om te komen tot opvolgers voor zijn generatie  antroposofische huisartsen, in Utrecht èn Nederland.

 

Op basis van deze wapenfeiten kon burgemeester Van Zanen melden, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Casper te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na het zingen van het volkslied en een groepsfoto konden de gedecoreerden worden gezoend, geknuffeld en omhelsd door familie en bekenden en kregen we nog een hapje en drankje van de gemeente aangeboden.

 

Casper was al snel, met lintje en al, weer op weg om het college, dat naar de middag was verschoven, te gaan geven….