Dokter Loes van de Heuvel neemt afscheid van het Therapeuticum Utrecht

Zoals u waarschijnlijk de afgelopen twee jaar al wel gemerkt zult hebben is dokter Loes van den Heuvel weinig aanwezig geweest afgelopen 2 jaar. Helaas heeft zij fysiek zoveel klachten dat dit niet mogelijk was. Omdat we geen verwachting hebben dat dit op korte termijn gaat veranderen, gaan wij helaas afscheid nemen van haar.

In het komende jaar sept 2019 tot sept 2020 zal dokter Jossi Tijdink zorg gaan dragen voor de patiënten van Loes van den Heuvel. Zij werkt al langer als waarnemer in het TU en vervangt Loes sinds januari jongstleden. Hoe het daarna verder gaat is nog niet geheel duidelijk. Jossi Tijdink heeft affiniteit met de antroposofie en gaat vanaf september starten met het basis jaar van de antroposofische opleiding. Zij staat open voor uw antroposofische vragen en kan waar nodig overleggen hierover met één van de andere artsen.

 

Mocht u nog behoefte hebben aan een persoonlijk bericht aan Loes van den Heuvel, dan kan dat door een email te sturen naar dokterloes@gmail.com (dit emailadres blijft tot eind oktober actief) of door een papieren bericht naar de praktijk te sturen.