Volgjezorg.nl : Toestemming geven voor gebruik van het Landelijk SchakelPunt (LSP)

Om gebruik te kunnen maken van inzage in uw medisch dossier, zowel bij huisartsenpost als bij apotheek, moet u hiervoor eerst aangemeld worden. Deze aanmelding vindt alleen plaats als uw daarvoor toestemming geeft.

Aanmelden voor het LSP kan via deze link: volgjezorg.nl

Vervolgens wordt deze toestemming door de assistentes op de praktijk verwerkt in uw gegevens die bij ons bekend zijn.

 

Nogmaals: zonder uw toestemming kan er dus nooit in uw dossier gekeken worden.