Consult / spreekuur

Alle spreekuren zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen met welke klacht u naar de huisarts komt. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Voor een consult reserveren wij 10 minuten. In principe is een consult bedoeld voor één vraag. Als u meerdere klachten of vragen heeft, kan de assistente een dubbele afspraak voor u maken als de agenda dit toelaat. Bij drukte zal zij u vragen een extra afspraak op ander moment in te plannen.
Als u nog dezelfde dag een afspraak wenst, wilt u dat dan duidelijk aan de assistente doorgeven? Indien dat medisch noodzakelijk is, wordt er altijd ruimte voor gemaakt. In andere gevallen hangt het van de agenda af of dit lukt.

 

Wij proberen zo goed mogelijk te plannen, maar regelmatig loopt een spreekuur onverwacht uit. We vragen uw begrip hiervoor.