Kunstzinnige therapie praktische informatie

Aanwezigheid

Josee Niekus is aanwezig op dinsdagmiddag en vrijdagochtend. 

 

Bereikbaarheid

030-2759502 (via antwoordapparaat).
06-22927119 te bereiken van 9.00 tot 18.00 uur.

 

Vergoedingen

 

Verschillende verzekeraars vergoeden de therapie geheel of gedeeltelijk. In de meeste gevallen is een aanvullende verzekering vereist. Informeer hiernaar bij u zorgverzekeraar of kijk in uw polis. Een verwijzing van uw huisarts is nodig.    


Als u in aanmerking komt voor Persoonsgebonden Budget (PGB), dan kunt u een vergoeding krijgen voor kunstzinnige therapie onder de naam ‘activerende begeleiding’.

 

Kosten voor 2023

De tarieven zijn inclusief btw en materiaal.

 

Individuele kunstzinnige therapie/coach gesprek

 
Volwassenen en kinderen (50 minuten)

€ 80,-

Kunstzinnige therapie in een groep van 4 à 5 personen € 45,- p.p.                                                    
Intakegesprek  € 40,-
Toeslag aan huis

€ 15,-

 

Minima: mensen met een kleine beurs kunnen, in overleg, korting krijgen op het tarief. 


Bij verhindering, de afspraak 24 uur van tevoren afzeggen, via j.niekus@kpnplanet.nl of 06 22927119

 

Betaling

De rekening wordt aan het begin van de maand gestuurd.

 

Registratie en lidmaatschap

Josée Niekus is geregistreerd lid NVKToag (Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie)

Per 1 januari 2022 heeft de vereniging een nieuwe naam, NVV-ag (Nederlandse Vereniging Vaktherapie, antroposofisch geïnspireerd)/ NVBT, Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie. Lid-registratienummer 111363.

Het overkoepelende orgaan is de FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

Daarnaast is ze lid van NVAZ, Nederlandse Vereniging  Zorgaanbieders.

Per 1 januari 2023 is Josée Niekus lid geworden van de B.O.B., Beroepsorganisatie voor biografiewerk: https://www.biografieberoep.nl. De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (BOB) is een vereniging voor mensen die biografiewerk als zelfstandig beroep uitoefenen en/of dit integreren in een baan.

Klachten-/privacyregeling zijn in het Therapeuticum Utrecht aanwezig.

 

Op locatie

Josee Niekus verzorgt ook workshops of cursussen op locatie. Hierover kunt u contact met haar opnemen

 

Privacy Policy

In het kader van de nieuwe wet AVG vindt u hier de privacy policy van Josée Niekus. 

 

Meer informatie

www.kunstzinnigetherapie.nl

www.fvb.vaktherapie.nl

www.nvbt.vaktherapie.nl

 

Artikel Genezen door kunst

Artikel Ook de ziel moet worden gevoed