NHG-keurmerk

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?

Hoe kunt u als patiënt weten of de praktijk voldoende doet aan het waarborgen van goede kwaliteit? Hoe zit het met de bereikbaarheid, de wachttijden, de voorzieningen, de hygiëne? Beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis? Worden de gegevens goed beheerd?

 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld (zie ook de officiële website over praktijk accreditering, www.praktijkaccreditering.nl). Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

 

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een aantal stappen doorlopen.

 

  • Allereerst worden er gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënt.
  • Een onafhankelijke adviseur verwerkt alle gegevens in een rapport.
  • Aan de hand van dit rapport maken huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes verbeterplannen voor de praktijk.
  • Een NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de plannen is begonnen.
  • Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen.
  • Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en de verbeterplannen uitvoert.
  • Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.

 

Uw mening van belang!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Maar het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is én blijft dus belangrijk!

 

Contact?

Al uw suggesties waarmee we de praktijk kunnen verbeteren zijn welkom, of het nu gaat om de manier van werken, de vakbekwaamheid of iets totaal anders.

De assistenten nemen uw opmerking(en) graag in ontvangst.