NHG-keurmerk

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?

Hoe kun je als patiënt weten of de praktijk van je huisarts voldoende doet aan het waarborgen van een goede kwaliteit?

Hoe zit het met de bereikbaarheid, de wachttijden, de voorzieningen, de hygiëne?

Beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis? Worden de gegevens goed beheerd?

Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. (zie ook de officiële website over praktijk accreditering, www.praktijkaccreditering.nl)

Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

 

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een aantal stappen doorlopen.

 

  • Allereerst worden er gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënt.
  • Een onafhankelijke adviseur verwerkt alle gegevens in een rapport.
  • Aan de hand van dit rapport maken huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes verbeter-plannen voor de praktijk.
  • Een NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de plannen is begonnen.
  • Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen.
  • Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en de verbeteringsplannen uitvoert.
  • Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.

 

Heeft u nog ideeën of suggesties om de kwaliteit te verbeteren dan horen wij dat graag.

 

Uw mening van belang!

Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd.

Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties.

Maar het NHG keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft.

Uw mening is én blijft dus belangrijk!

 

Contact?

Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten.

Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren.

De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom.

Of het nu gaat om de manier van werken, de vak bekwaamheid of iets totaal anders.

De assistenten nemen uw opmerking(en) graag in ontvangst.