Irene van Essen

Sinds 2002 ben ik werkzaam bij huisartsenpraktijk Therapeuticum als doktersassistente.

Sinds 2010 werk ik ook als praktijkondersteuner. Ik begeleid mensen met diabetes type 2 en heb het hart- en vaatspreekuur. Dit spreekuur is bedoeld om te begeleiden bij de leefstijl en mogelijke complicaties zoveel mogelijk uit te stellen en het liefst af te stellen. De nadruk ligt dan ook op (soms secundaire) preventie. Sinds 2017 begeleid ik ook de mensen die willen stoppen met roken, hiervoor ben ik opgeleid.

Voor beide banen school ik jaarlijks met veel plezier bij door diverse trainingen te volgen en nascholingen te bezoeken.  

 

 

Advies op maat

Wat mij aanspreekt als doktersassistente is de plezierige samenwerking. We hebben een prettig team dat goed op elkaar is ingespeeld. Mijn streven is op een zo efficiënt en nauwkeurig mogelijke manier de juiste zorg te verlenen. Bijvoorbeeld bij het verzorgen van herhaalreceptuur of bij het geven van adviezen. Ook vind ik het leuk om een rol te hebben in het reilen en zeilen van de praktijk; van de agendaplanning van de huisartsen tot het maken van protocollen voor de assistentes.

Als praktijkondersteuner heb ik de ruimte om uitgebreide gesprekken te voeren en mensen zo beter te leren kennen. Het verlenen van zorg afgestemd op de behoefte van de zorgvrager, zorg op maat, vind ik erg belangrijk, en komt zo veel meer tot zijn recht. Al met al zeer veelzijdige werkzaamheden, wat zorgt voor een afwisselende en enerverende baan!

 

Enthousiast team zoekt nieuwe collega doktersassistent (e)

Onze huidige invalassistente noemt ons “een gezellige, levendige, goed lopende praktijk, waar het fijn is om te werken”….. Naast een fijne werkplek bieden we een dagelijks gegarandeerde gezellige koffiepauze van 30 minuten met opgeklopt melkschuim, wekelijks een gezamenlijke lunch met het hele Therapeuticum team en ruime mogelijkheid voor (na)scholing.

Rick de Rover stelt zich voor

Ik ben van september 2018 tot en met augustus 2019 derdejaars huisarts in opleiding in het Therapeuticum Utrecht.

Bericht naar aanleiding van de vaccinatiecampagne Meningokokken ACWY

Wij krijgen momenteel veel vragen over het Meningokokken W vaccin. Graag willen we u wat meer informeren.

Update bezetting artsen vanaf 1 september 2018

Per 1 september is Casper Post Uiterweer met pensioen en niet meer werkzaam in de huisartsenpraktijk. Hij is opgevolgd door Juliette van Gijsel en Miriam de Zwart. Zij vormen samen met Maud de Bruijn de nieuwe maatschap. Loes van den Heuvel blijft in dienst van de maatschap.

E-consult vernieuwd!

Zorgprogramma’s Therapeuticum Utrecht

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen van zorgprogramma’s. Dit is (financieel) mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband dat we zijn aangegaan in de GEZ Binnenstad (1ste lijn samenwerkingsverband GEZond Binnenstad).

Nieuw telefoonnummer Huisartsenpost Stad Utrecht

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het telefoonnummer van de huisartsenpost Stad Utrecht naar 088 130 96 70.