Nieuwsbrief voor patienten vanuit de huisartsenpraktijk

Komende week wordt bij alle patienten thuis op de mat een brief bezorgd met nieuws en informatie over de praktijk. Klik hier voor de hele tekst. In de toekomst willen wij vaker een nieuwsbrief gaan versturen, bij voorkeur digitaal. Graag als u recent een nieuw mailadres heeft gekregen dit aan ons door geven. Als u zelf geen mailadres heeft of gebruikt, zien wij graag een mailadres van familielid of mantelzorger tegemoet.

VERANDERINGEN & NIEUWS

 

De wereld verandert, maar ook in de huisartsenpraktijk van Therapeuticum Utrecht zijn er de afgelopen jaren veel veranderingen geweest. Daarom een nieuwsbrief, deze keer via de post. In de toekomst willen wij vaker een nieuwsbrief versturen, bij voorkeur digitaal.

Graag als u recent een nieuw mailadres heeft gekregen dit aan ons doorgeven. Als u zelf geen mailadres heeft of gebruikt, zien wij graag een mailadres van familielid of mantelzorger tegemoet.

 

Met hartelijke groet namens het hele team.

 

TEAMSAMENSTELLING 

Huisartsen en assistentes

Helaas moeten wij u berichten dat na een lange periode van wisselende aanwezigheid op het Therapeuticum het duidelijk is geworden dat we afscheid gaan nemen van dokter Maud de Bruijn. Maud zal zelf nog op persoonlijke wijze afscheid nemen. De zorg voor haar patienten is overgenomen door Jossi Tijdink en Miriam de Zwart.

Het huisartsenteam bestaat nu uit Juliette van Gijsel en Miriam de Zwart, praktijkhouders, en Jossi Tijdink.
Voor de patienten van (voorheen) Loes van den Heuvel zijn wij blij te kunnen melden dat Jossi Tijdink vast aan de praktijk verbonden blijft.

In september is Nicolette de Jong gestart als huisarts in opleiding/ herintredend huisarts voor het komend jaar.
Voor de aanwezigheid van de huisartsen verwijzen wij u naar de website: www.therapeuticumutrecht.nl onder “huisartsen”.

Assistentes Ellen Ferwerda, Marjon van Delft en sinds kort Aafje Klaverdijk hebben momenteel Mohammad Amir onder de hoede als stagiair doktersassistent.

 

Praktijkondersteuners Somatiek:

Sinds maart 2020 werkt Dorine Hoog bij ons als praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige somatiek in opleiding (POH-S), zij heeft de patienten van Irene van Essen onder haar hoede genomen, voor de begeleiding van mensen met hartvaatziekten en diabetes, onder supervisie van de eigen huisartsen. Volgend jaar begint Dorine ook met het begeleiden van ouderen en mensen met longaandoening.
Melanie van Straalen is gestart als collega van Dorine, in het begin voor patienten met longaandoeningen, vanwege haar uitgebreide ervaring daarmee, daarnaast wordt ook zij opgeleid om mensen met hartvaatziekten diabetes en ouderen te begeleiden.

 

Praktijkondersteuners GGZ:

Helen van der Voorn is praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) voor ondersteuning en begeleiding van mensen met psychische klachten.
Vincent de Blok is gestopt met zijn functie als POH GGZ bij onze praktijk.
Sarah van Seumeren volgt hem vanaf 1 november op.

Voor meer informatie over onze medewerkers, zie op de website onder 'Team'.

 

Spreekuur huisartsen

U heeft als patient een vaste eigen huisarts. Voor urgente zaken en vragen kunt u altijd op korte termijn (dezelfde of de volgende dag) bij uw eigen of een van de andere artsen terecht. De assistentes maken in overleg met de artsen een inschatting van de mate van medische urgentie. Dit kan betekenen dat u in sommige situaties met een andere arts te maken krijgt. U mag altijd vragen om een afspraak met uw eigen arts, dan wordt gekeken of het medisch verantwoord is te wachten tot de eigen arts er is.

Daarnaast streven wij ernaar dat u voor minder urgente zaken binnen een week, in elk geval binnen twee weken een afspraak kunt maken. Wij denken dat wij op deze manier medisch verantwoorde zorg kunnen leveren in een tijd waarin wij als artsen niet meer zoals vroeger fulltime op de praktijk aanwezig zijn.

 

Regulier / antroposofisch huisarts

Behalve volledige reguliere huisartsenzorg bieden wij ook antroposofische zorg. Juliette van Gijsel en Miriam de Zwart zijn beiden antroposofisch huisarts, Jossi Tijdink is in het tweede deel van haar opleiding. Tijdens nascholing of vakantie proberen wij zoveel mogelijk voor elkaar waar te nemen, maar hierbij hebben wij (gelukkig) ook ondersteuning van waarnemend huisartsen, die hierin geen opleiding gevolgd hebben. Het kan dus zijn dat in zo’n geval uw vraag naar antroposofische behandeling pas op een ander moment beantwoord kan worden. U mag hem natuurlijk wel altijd stellen. Hoewel wij waar mogelijk antroposofische zorg proberen in te zetten, zal dit niet altijd mogelijk zijn. Wij hopen op uw begrip in deze.

 

 

CONTACT

 

Afspraak maken

Een afspraak kunt u op de 3 volgende manieren maken:
Telefonisch, aan de balie of online.
Dit laatste is mogelijk via “uwzorgonline”, zie verderop in dit bericht.

• U dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

• Als u zich niet op tijd afmeldt, krijgt u een rekening van 10 euro.

 

Herhaalrecepten

Bestel uw herhaalrecepten bij voorkeur middels het inspreken van de receptenlijn 030- 2759500 keuze 2, of via de mail: recepten@therapeuticumutrecht.nl.
Vandaag voor 12.00 uur een recept aangevraagd? Dan ligt uw recept de volgende werkdag na 14.00 uur klaar bij uw apotheek, mits daar op voorraad.

Weleda/Wala recepten

Wanneer uw herhaalrecept een Weleda of een Wala recept betreft, heeft onze voorkeur dat u dit recept van ons in uw eigen mail ontvangt waarna u deze zelf bestelt via de weleda-app: "complementaire geneesmiddelenapp" Deze is te downloaden via playstore of applestore. Deze recepten worden dan altijd bij u thuisbezorgd. Apotheek Koert kan u nog wel de meest gangbare Weleda recepten leveren. Mocht het zelf bestellen via de weleda bestel app niet mogelijk zijn voor u vermeldt dit dan bij de aanvraag voor het recept.

 

Mailcontact

Een email, met medisch inhoudelijke informatie, rechtstreeks naar de huisarts is mogelijk via een bericht vanuit “uwzorgonline”. Uw vraag wordt rechtstreeks in uw dossier gezet, en het streven is dat u binnen 3 werkdagen bericht van de huisarts terug ontvangt. Ook bijlages of foto’s kunnen zo in uw dossier worden bijgevoegd.

Met deze beveiligde mail route voldoen wij aan de wettelijke regels rondom e-mail en privacy.

Niet verschijnen zonder bericht

Om de beschikbare spreekuurtijd optimaal te kunnen gebruiken, is het
belangrijk dat gemaakte afspraken door kunnen gaan. In de praktijk blijkt te vaak dat afspraken kort van te voren of helemaal niet worden afgezegd. Daarmee zien wij ons genoodzaakt om per 1 november 2020 de volgende regels te hanteren:

 

ANDER NIEUWS

  • Corona- visie/ aanpak/ afspraken

 

Veranderingen in de praktijk rondom het coronabeleid:
Van het grootste belang vinden wij het om ons bewust te blijven van het belang ons ook met gezondmakende impulsen te verbinden. Hiertoe hebben wij een pamflet gemaakt met 10 weerstandsverhogende adviezen (zie de website onder 'Nieuws').

Wij stellen u in de praktijk in de gelegenheid om te voldoen aan de hygiëne en afstandsregels zoals ze actueel gelden. Op het moment van schrijven (half oktober 2020) veranderen de richtlijnen t.a.v. corona vaak en snel, zie voor de meest actuele afspraken op de praktijk de website.

 

  • Luchtwegspreekuur

 

Voor mensen met luchtwegklachten (en in sommige gevallen ook buikklachten) nemen wij deel aan het Centraal Luchtwegspreekuur Utrecht. Dit vindt plaats op de Spoedpost Huisartsen (voorheen huisartsenpost) aan de achterzijde van het Diakonessenhuis. Bezoeken van dit spreekuur gebeurt altijd NA telefonisch contact met onze praktijk.

 

  • Spoedpost

 

In de avond/ nacht/ weekend wordt u geacht contact op te nemen met de Spoedpost Huisartsen (voorheen Huisartsenpost): 088-1309670 www.spoedpostutrechtstad.nl

Een deel van onze patienten valt tegenwoordig onder: spoedpost-noordwestutrecht.nl, Leidsche Rijn.

Als u per abuis bij de ‘verkeerde’ spoedpost komt, wordt u als dat veilig wordt geacht alsnog naar uw ‘eigen’ spoedpost verwezen.

 

  • UwZorgOnline

 

Wat is het?

Uwzorgonline is het beveiligde huisartsportaal waarbij u 24/7 gebruik kunt maken van de volgende diensten:
1. Afspraak maken, momenteel alleen Telefonisch Consult mogelijk.
2. Bericht (e-consult) direct aan de huisarts zenden, inclusief verzenden bijlages.

3. Medicatie overzicht en herhaalreceptenservice. (momenteel nog niet actief)
4. Dossier inzage.(o.a. aantekeningen van recente consulten, labuitslagen, deel van brieven van specialisten).

 

Hoe werkt het?

Aanmelden: Download de app "uwzorgonline" via de applestore of playstore, of maak een accountaanviadelinkvermeldoponzewebsiteonder"huisartsenzorg". Wij ontvangen een bericht waarna wij u eenmalig koppelen aan ons huisartssysteem. Hierna ontvangt u een bericht in de mail dat u vanaf dat moment gebruik kunt maken van de online diensten. Meestal gaat hier 1 of 2 dagen overheen. Omdat de informatie van uw berichten (e consult) rechtstreeks in het betreffende dossier terecht komt is het van belang per gezinslid, ook voor uw kinderen, een apart account aan te maken, met een eigen emailadres.

 

LSP

Landelijk Schakelpunt (LSP). Via deze beveiligde infrastructuur voor de zorg kunt u elektronisch medische gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit kan alleen met uw toestemming, die u ter plaatse wordt gevraagd. Als u eerder hebt doorgegeven hieraan niet deel te nemen, staat deze functionaliteit uit.