Consultatieve arts

Een consultatieve praktijk is een artsenpraktijk waar u terecht kunt voor antroposofische geneeskunde als aanvulling op de geneeskunde van uw eigen arts. De zorg van een consultatieve arts is geen vervanging van huisartsgeneeskundige zorg.

 

Het kan voorkomen dat u kampt met een chronische of psychosomatische klacht waarvan u wilt weten of deze met antroposofische therapieën te behandelen is. Of u wilt onderzoeken wat u zelf kunt doen om uw gezondheid te bevorderen. Het gaat om klachten of ziekten waarmee u altijd eerst bij uw eigen arts bent geweest.

 

Antroposofische behandeling kan bijna altijd in combinatie met reguliere geneeskunde worden toegepast. In sommige gevallen kan het, mits medisch verantwoord, ook reguliere therapie vervangen. Bij acute of nieuwe klachten moet u uw huisarts raadplegen.

 

Wat is de werkwijze?

Afspraken kunt u maken door te mailen naar info@mariekekrans.nl. U wordt dan op korte termijn teruggemaild voor een afspraak.

Een eerste afspraak duurt in de regel een uur, vervolgafspraken meestal 30 minuten. Een verwijsbrief van uw (huis)arts heeft de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.

 

Voor de administratie verzoeken we u onderstaande gegevens in te vullen en te mailen naar info@mariekekrans.nl

 

Naam :
Geboortedatum :
Straat en huisnummer : 
Postcode :
Woonplaats :  
Tel. nr. :
Naam zorgverzekering.  :
Inschrijfnr. zorgverzekering. :
Naam huisarts :
Hulpvraag in het kort :
 

Naast uw specifieke klacht(en) komt ook uw medische voorgeschiedenis aan de orde, eventueel uw levensloop, en er wordt lichamelijk onderzoek gedaan. Het kan nodig zijn om, met uw toestemming, aanvullende informatie bij uw arts op te vragen. De behandeling kan bestaan uit antroposofische medicamenteuze therapie, verwijzing naar andere (antroposofische) behandelaars, zoals kunstzinnig therapeut, euritmietherapeut (bewegingstherapeut), psycholoog, fysio- of uitwendig therapeut of andere mogelijkheden, afhankelijk van het onderzoek.

Na het eerste consult wordt, in overleg met u, een bericht aan uw huisarts gestuurd. U krijgt hiervan een kopie.

 

Tarieven

Zie: www.mariekekrans.nl

 

  • Er wordt, zeker voor een eerste consult, ruim tijd voor u gereserveerd. Houdt u er rekening mee dat een consult dat op dezelfde dag door u wordt afgezegd of zonder bericht niet wordt nagekomen in rekening wordt gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw verzekering.
  • Raadpleeg uw verzekering of de consulten door een antroposofisch arts, antroposofische medicijnen en therapieën worden vergoed. Doorgaans is hiervoor een aanvullende verzekering nodig. Rekeningen dient u eerst zelf te voldoen en dan te declareren bij uw verzekeraar.

 
Meer informatie

Zie: www.mariekekrans.nl

Wie meer wil weten over de antroposofische visie op ziekte, behandeling en genezing, de therapieën en therapeuten, kan terecht bij onderstaande instanties:

NVAZ (Nederlandse Federatie van Antroposofische Zorgaanbieders)

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, de N.V.A.A.

www.nvaz.nl
Postbus 839
3700 AV Zeist
Telefoon 030-6945544
Ook voor informatie over de dekking van aanvullende polissen van verzekeraars en contactadres voor de Klachtenregeling Antroposofische Gezondheidszorg volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg.

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
www.nvaa.nl

Landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg Antroposana
(ook voor informatie over verzekeringen)
Boslaan 15

3701 CH Zeist
Telefoon 085-7731440 (bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag van 11-14 uur).
www.antroposana.nl

Antroposofie
www.antroposofie.nl

Gids voor antroposofie in Nederland
www.antrovista.com