Consultatiebureau/Ouder- en kindzorg

De praktijkruimte van het consultatiebureau zit op 't Goylaan 75 in Utrecht. 

 

Na de geboorte van uw kindje voert de Jeugdgezondheidszorg de gehoortest en de hielprik uit volgens het landelijk vastgestelde basistakenpakket. U kunt kiezen voor het reguliere consultatiebureau of het antroposofische consultatiebureau, dat gebaseerd is op het mensbeeld van de antroposofie. De eigenheid van het kind en zijn omgeving staan hierin centraal.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Als uw kindje 2 á 3 weken oud is zal onze verpleegkundige op huisbezoek komen. Ook bij een nieuwe aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langere afspraak op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald. 

- In het eerste jaar is dit gemiddeld zes á zeven keer.

- In het tweede levensjaar gemiddeld twee á drie keer.

- In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

 

Wat komt ter sprake tijdens die bezoeken?

Groei, ontwikkeling en voeding, maar ook kleding, warmte, ritme, verzorging en (kinder-)ziekten bespreken we vanuit de antroposofische visie. Wij geven adviezen die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Onze waarnemingen van het kind en het gesprek met de ouder staan hierbij centraal. Door het bieden van visie en ondersteuning kunnen ouders tot eigen weloverwogen beslissingen komen.

 

Verdere aandachtspunten zijn:

  • preventieve medische zorg;
  • vroegtijdig opsporen van afwijkingen van de normale ontwikkeling;
  • gezondmakende gewoontes zoals ritme, regelmaat, inbakeren, warmte, rust, liefde en eenvoud;
  • voeding in het algemeen en natuur- en vegetarische voeding in het bijzonder;
  • problemen als krampjes, veel huilen, slecht slapen, slecht eten, ziekte;
  • voorlichting over kinderziekten, inenten en het gebruik van vitamines;
  • opvoedingsvragen, speelgoed en kinderopvang.

 

De jeugdverpleegkundige is naast de contacten tijdens de spreekuren ook telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies. Daarnaast kan zij een gezin voor langere tijd (thuis) coachen als ouders grote uitdagingen ervaren bij bijvoorbeeld het slapen van hun baby of peuter, het eetgedrag, het ouderschap en opgroeien/opvoeding in het algemeen.

 

Meer informatie over de werkwijze van antroposofische consultatiebureaus is te vinden op www.kinderspreekuur.nl.