Consultatiebureau/Ouder- en kindzorg

Antroposofisch bureau Jeugdgezondheidszorg

Sinds april 2020 is het antroposofisch bureau van het Therapeuticum Utrecht onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg van de Gemeente Utrecht, op locatie 't Goylaan 75.

Het antroposofisch bureau is voor ouders uit de stad Utrecht die de reguliere zorg voor hun kind(eren) van 0 tot en met 12 jaar willen uitbreiden met antroposofische (gezondheids)zorg.

Na de geboorte van uw kindje voert de Jeugdgezondheidszorg de gehoortest en de hielprik uit volgens het landelijk professioneel kader. Je kunt kiezen voor de reguliere jeugdgezondheidszorg of het antroposofisch bureau van de jeugdgezondheidszorg, dat gebaseerd is op het mensbeeld van de antroposofie. De eigenheid van het kind en zijn omgeving staan hierin centraal

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Als uw kindje 2 á 3 weken oud is zal de jeugdverpleegkundige op huisbezoek komen. Ook bij een nieuwe aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langere afspraak op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald. 

- In het eerste jaar is dit gemiddeld zes á zeven keer.

- In het tweede levensjaar gemiddeld twee á drie keer.

- In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

 

Wat komt ter sprake tijdens de afspraken? 

Onderwerpen als groei, ontwikkeling en voeding, maar ook kleding, warmte, ritme, verzorging en (kinder)ziekten komen aan bod. Er worden adviezen gegeven die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. De waarnemingen van het kind en het gesprek met de ouder staan hierbij centraal. Door het bieden van visie en ondersteuning kunnen ouders tot eigen weloverwogen beslissingen komen.

 

Verdere aandachtspunten zijn:

  • preventieve medische zorg;
  • vroegtijdig opsporen van afwijkingen van de normale ontwikkeling;
  • gezondmakende gewoontes zoals ritme, regelmaat, inbakeren, warmte, rust, liefde en eenvoud;
  • voeding in het algemeen en natuur- en vegetarische voeding in het bijzonder;
  • problemen als krampjes, veel huilen, slecht slapen, slecht eten, ziekte;
  • voorlichting over kinderziekten, inenten en het gebruik van vitamines;
  • opvoedingsvragen, speelgoed en kinderopvang.

 

Medewerkers

Het antroposofisch bureau kent vier medewerkers: Véronique van Erp (jeugdarts), Melike Oosterhoff (jeugdverpleegkundige 0-4 jaar), Rosan in ’t Veld (jeugdverpleegkundige 4-12 jaar) en Carlijn Smit (assistente). De jeugdverpleegkundigen zijn naast de contacten tijdens de spreekuren ook telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies. Daarnaast kunnen zij een gezin voor langere tijd (thuis) coachen als ouders grote uitdagingen ervaren bij bijvoorbeeld het slapen van hun baby of peuter, het eetgedrag, het ouderschap en opgroeien/opvoeding in het algemeen.

 

Veronique van Erp is jeugdarts, antroposofisch arts, lid van de NVAA en de NVAZ en BIG geregistreerd.

Melike Oosterhoff en Rosan in ’t Veld zijn jeugdverpleegkundigen, in opleiding tot antroposofisch verpleegkundigen en BIG geregistreerd.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten 2023

Het antroposofisch bureau organiseert elke maand een voorlichtingsbijeenkomst over een specifiek thema voor ouder en kind. Alle voorlichtingsbijeenkomsten vinden meestal plaats op een donderdag op ’t Goylaan 75 in Utrecht van 15:30-16:30 uur. 

Het verzoek is om je aan te melden voor de bijeenkomst bij Carlijn, via 06-42238519. Dit kan op ma-, di- en vrijdagochtend en donderdag hele dag of te bellen naar het algemeen planbureau 030 2863300.  

 

Donderdag 15 juni - Slapen

Donderdag 13 juli - Warmte

Donderdag 24 augustus - Het zieke kind

Donderdag 7 september - Vaccineren

Donderdag 5 oktober - Opvoeding

Donderdag 2 november - Voeding

Donderdag 14 december - Ritme in dag en jaar 

 

Meer informatie over het antroposofische consultatiebureau is hier te vinden.