Consultatiebureau/ Ouder- en kindzorg

Na de geboorte van uw kindje komt u in aanraking met de Jeugdgezondheidszorg via de gehoortest en de hielprik. De jeugdgezondheidszorg voert het landelijk vastgestelde basistakenpakket uit. U kunt kiezen voor het reguliere consultatiebureau of het antroposofische consultatiebureau, dat gebaseerd is op het mensbeeld van de antroposofie. De eigenheid van het kind en zijn omgeving staan hierin centraal.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Als uw kindje 2 á 3 weken oud is zal de verpleegkundige op huisbezoek komen. Bij een nieuwe aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langer bezoek op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald. 

- In het eerste jaar is dit gemiddeld zes á zeven keer

- In het tweede levensjaar gemiddeld twee á drie keer

- In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

 

Wat komt ter sprake in die bezoeken?

Groei, ontwikkeling en voeding, maar ook kleding, warmte, ritme, verzorging en (kinder-)ziekten bespreken we vanuit de antroposofische visie. Wij geven adviezen die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. Onze waarnemingen van het kind en het gesprek met de ouder staan hierbij centraal. Door het bieden van visie en ondersteuning kunnen ouders tot eigen weloverwogen beslissingen komen.

 

Verdere aandachtspunten zijn:

 • preventieve medische zorg;
 • vroegtijdig opsporen van afwijkingen van de normale ontwikkeling;
 • gezondmakende gewoontes zoals ritme, regelmaat, inbakeren, warmte, rust, liefde en eenvoud;
 • voeding in het algemeen en natuur- en vegetarische voeding in het bijzonder;
 • problemen als krampjes, veel huilen, slecht slapen, slecht eten, ziekte;
 • voorlichting over kinderziekten, inenten en het gebruik van vitamines;
 • opvoedingsvragen, speelgoed en kinderopvang.

 

De jeugdverpleegkundige is naast de contacten tijdens de spreekuren ook telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies. Daarnaast kan zij een gezin voor langere tijd (thuis) coachen als ouders grote uitdagingen ervaren bij bijvoorbeeld het slapen van hun baby of peuter, het eetgedrag, opgroeien/opvoeding in het algemeen of bijvoorbeeld het ouderschap.

 

Meer informatie over de werkwijze van antroposofische consultatiebureaus is te vinden op www.kinderspreekuur.nl.

 

Aanbevolen websites:  

www.debakermat.nl - inbakeren, inbakerdoeken

www.wikkelfee.nl - materialen voor uitwendige zorg

www.borstvoeding.com - informatie over borstvoeding

www.pacco.nl - inbakerdoeken

www.antrovista.com - gids voor antroposofisch Nederland

www.kinderspreekuur.nl - informatie over alle antroposofische consultatiebureaus

www.natuurlijkekraamzorg.eu

www.indewolletjes.nl - webshop voor wol/ zijde kleding

www.babynatura.nl - webshop met wol/ zijde kleding

www.rozemarijn.nl - winkel in Zeist met antroposofisch speelgoed en wol/ zijde kleding

www.zonnejaar.nl - informatie over jaarfeesten

www.vrijescholen.nl - informatie over vrije scholen in Nederland

www.demeter-bd.nl - informatie over biologisch-dynamische voeding

www.vrijeopvoedkunst.nl

 

Aanbevolen boeken: 

 • Groeiwijzer 0-1 jaar, P. Bom & M Huber – praktisch boek met onder andere informatie over voeding, ontwikkeling, verzorging, inenten, ziekte per leeftijd.
 • Groeiwijzer 1-4 jaar, P. Bom & M. Huber – de opvolger van Groeiwijzer 0-1 jaar.
 • Regelmaat en inbakeren, Ria Blom – een waardevol boek met praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en weinig slapen te voorkomen en te verhelpen.
 • Kinderspreekuur, Wolfgang Goebel en Michaela Glöckner – handboek over gezondheid en opvoeding.
 • Ontwikkelingsfasen van het kind, Bernard Lievegoed
 • Kinderen & Grenzen stellen, Paulien Bom
 • De eerste zeven jaar, Edmond Schoorel
 • Warmte, Edmond Schoorel
 • Gezond Hechten, Loïs Eijgenraam
 • Ontspannen opvoeden in twaalf stappen,.Christiane Kutik
 • Ja zeggen als het kan, Nee zeggen als het moet, Pamela Druckerman
 • Een kind is een zichtbaar geworden liefde, Mieke Mosmuller