Consultatiebureau/Ouder- en kindzorg

Antroposofisch bureau Jeugdgezondheidszorg

Sinds april 2020 is het antroposofisch bureau van het Therapeuticum Utrecht onderdeel van de Jeugdgezondheidszorg van de Gemeente Utrecht, op locatie 't Goylaan 75.

Het antroposofisch bureau is voor ouders uit de stad Utrecht die de reguliere zorg voor hun kind(eren) van 0 tot en met 12 jaar willen uitbreiden met antroposofische (gezondheids)zorg.

Na de geboorte van uw kindje voert de Jeugdgezondheidszorg de gehoortest en de hielprik uit volgens het landelijk professioneel kader. Je kunt kiezen voor de reguliere jeugdgezondheidszorg of het antroposofisch bureau van de jeugdgezondheidszorg, dat gebaseerd is op het mensbeeld van de antroposofie. De eigenheid van het kind en zijn omgeving staan hierin centraal

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Als uw kindje 2 á 3 weken oud is zal de jeugdverpleegkundige op huisbezoek komen. Ook bij een nieuwe aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langere afspraak op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald. 

- In het eerste jaar is dit gemiddeld zes á zeven keer.

- In het tweede levensjaar gemiddeld twee á drie keer.

- In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

 

Wat komt ter sprake tijdens de afspraken? 

Onderwerpen als groei, ontwikkeling en voeding, maar ook kleding, warmte, ritme, verzorging en (kinder)ziekten komen aan bod. Er worden adviezen gegeven die recht doen aan het betreffende kind en aansluiten bij de vragen van de ouders. De waarnemingen van het kind en het gesprek met de ouder staan hierbij centraal. Door het bieden van visie en ondersteuning kunnen ouders tot eigen weloverwogen beslissingen komen.

 

Verdere aandachtspunten zijn:

  • preventieve medische zorg;
  • vroegtijdig opsporen van afwijkingen van de normale ontwikkeling;
  • gezondmakende gewoontes zoals ritme, regelmaat, inbakeren, warmte, rust, liefde en eenvoud;
  • voeding in het algemeen en natuur- en vegetarische voeding in het bijzonder;
  • problemen als krampjes, veel huilen, slecht slapen, slecht eten, ziekte;
  • voorlichting over kinderziekten, inenten en het gebruik van vitamines;
  • opvoedingsvragen, speelgoed en kinderopvang.

 

Medewerkers

Ons team bestaat nu uit:

 

Véronique van Erp                    Jeugdarts 0-12 jaar                              (spreekuur op: woensdag ochtend, even weken donderdag ochtend en vrijdag ochtend)

Melike Oosterhoff                     Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar             (spreekuur op: donderdag ochtend en vrijdag ochtend)

Carlijn Kervel                            Planner/ Assistent 0-12 jaar

Mirte Krabbendam                    Jeugdverpleegkundige 4-12 jaar

Ichelle van de Velde                 Jeugdverpleegkundige 4-12 jaar

 

Meer informatie over het antroposofische consultatiebureau is hier te vinden.