Vacature Jeugdverpleegkundige Consultatiebureau te Utrecht

In verband met het vertrek van de jeugdverpleegkundige zijn we op zoek naar een enthousiaste verpleegkundige voor 20 uur per week. 

Het antroposofisch consultatiebureau (CB) is op zoek naar een jeugdverpleegkundige m/v voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg van 0-4 jarigen. Het consultatiebureau verleent zorg aan ouder en kind vanuit het antroposofisch mensbeeld. De verleende zorg voldoet aan de daarvoor landelijk opgestelde kwaliteitscriteria.

 

Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Utrecht. Begin 2020 wordt het consultatie-bureau naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in de gemeentelijke organisatie, waarbij zowel de consultatiearts als de verpleegkundige in gemeentelijke dienst treden.

In de nieuwe constellatie wil het Therapeuticum de samenwerking met het CB voortzetten.

 

Wij verwachten:

 • dat u het diploma HBO-V bezit en BIG geregistreerd bent
 • dat u zich in uw werk laat inspireren door de antroposofie
 • dat u de registratie ‘antroposofisch verpleegkundige’ heeft of bereid bent om in de nabije toekomst de registratie voor antroposofisch verpleegkundige te behalen
 • dat u initiatiefrijk, flexibel en zelfstandig bent en een eigen visie heeft op het consultatiebureauwerk
 • dat u bereid bent zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de  antroposofische consultatiebureauzorg in Utrecht
 • dat u beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • dat u zorgvuldig en klantgericht kunt werken
 • dat u goed samenwerkt met collega-therapeuten en - artsen van het Therapeuticum Utrecht
 • dat u een bijdrage levert aan het IAOKZ, het landelijk overlegorgaan Antroposofische Ouder en Kindzorg.

 

Wij bieden:

 • (binnenkort) een vaste aanstelling van 20 uur per week bij de gemeente Utrecht
 • een kleinschalig team met de jeugdarts ten behoeve van de antroposofische consultatiebureauzorg
 • een inspirerende samenwerking met de artsen en therapeuten van het Therapeuticum Utrecht
 • samenwerking en intercollegiaal overleg met andere antroposofische jeugdverpleeg-kundigen en jeugdartsen in het land.

 

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Thijs Schiphorst (06-22382046), coordinator TU of via de mail met Veronique van Erp (arts van het consultatiebureau, veroniquevanerp@gmail.com).

 

Wij ontvangen uw sollicitatiebrief met CV graag vóór 15 december 2019 op het mailadres coordinator@therapeuticumutrecht.nl onder vermelding van ‘vacature jeugdverpleegkundige’.