Stichting Beheer Therapeuticum Utrecht (SBTU) zoekt een nieuw bestuurslid, liefst voorzitter.

De beheerstichting is eigenaar van het bedrijfspand, int de huur en doet uitgaven ten behoeve van het gebouwbeheer; tevens adviseert het bestuur het samenwerkingsverband van artsen en therapeuten. Het stichtingsbestuur bestaat uit vier bestuursleden, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid. Het bestuur komt normaal gesproken eenmaal per kwartaal bij elkaar. Als opdrachtgever van een mogelijke opknapbeurt of verhuizing naar een ander pand, welke keuze nu wordt voorbereid, kan dit soms wat intensiever zijn.

De voorzitter heeft aangegeven het te druk te hebben en op te stappen, waardoor het bestuur op zoek is naar een nieuwe bestuurslid, liefst een voorzitter. Bijgaand een kort functieprofiel.

 

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van het bestuur.

Binnen het bestuur heeft de voorzitter de meest centrale taak: leiding geven aan het bestuur en leiding geven aan het samenwerkingsproces met de huisartsen en therapeuten.

 

De taken van de voorzitter bestaan uit:

  • bestuursvergaderingen in overleg met de coördinator inhoudelijk voorbereiden en bijeenroepen
  • vergaderingen leiden en zorgen voor een gedragen besluitvorming
  • externe contacten onderhouden en de organisatie vertegenwoordigen
  • het functioneren van organisatie, bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van beleid, begroting en jaarverslagen
  • kennis van huisvestingszaken is een pre.

 

Kwaliteiten van de voorzitter zijn:

  • consensusdenker die kan beslissen
  • kennis van en affiniteit met het therapeuticum
  • inzicht in sociaal-maatschappelijke en gezondheidsvraagstukken
  • vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven.

 

De bestuursleden opereren op vrijwillige basis. Wanneer u belangstelling heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Thijs Schiphorst, coördinator therapeuticum, telefonisch te bereiken op 06-22382046 of via de mail coordinator@therapeuticumutrecht.nl