Brochure Dementie

Stichting gezichtspunten heeft nieuwe brochure over dementie uitgebracht. Dit thema wordt belicht vanuit antroposofisch inzicht. Beschreven wordt wat een mens met dementie doormaakt, en tegelijk biedt het aanknopingspunten voor betrokkenen.

Een mens met dementie verliest langzaam het contact met de wereld buiten hem en met zijn eigen lichaam. Door het verlies van het contact met de wereld buiten hem wordt de mens met dementie gedwongen om met zijn bewustzijn naar binnen te gaan. Hij/zij maakt deze gang naar binnen zonder een intacte individualiteit, zonder een intacte ’regisseursfunctie’. Daardoor is niet langer de uiterlijke wereld van feiten en gebeurtenissen richtinggevend, maar wordt de innerlijke wereld met (onverwerkte) herinneringen en emoties zin- en richtinggevend voor het beleven en handelen.

 

Andere brochures die in dit verband interessant kunnen zijn:

Nummer 40, Zingeving in de laatste levensfasen
Nummer 33, De oerbronnen van gezondheid
Nummer 50, Karma, Gezondheid en ziekte
Nummer 26, Levensvragen
Nummer 27, Stervensbegeleiding
 

Brochures kunt u bestellen via de site www.gezichtspunten.nl