We vragen uw hulp!

Het therapeuticum is gevestigd in een markant pand, een gemeentelijk monument, ruim 100 jaar oud. Samen met de overige bewoners van het Crouwelgebouw zitten we in een vereniging van eigenaren en onderhouden we de buitenkant. Zo heeft onlangs het houtwerk aan de buitenkant van het hele pand een grondige verfbeurt gekregen. Inpandig hebben we een jaarlijks budget voor klein onderhoud en een reserve voor groter onderhoud.

De puien zijn inmiddels opgeknapt en geschilderd voordat de voorzetramen geplaatst kunnen worden. Met het plaatsen van deze voorzieningen verbetert het binnenklimaat en verminderen we het energiegebruik. Door deze verbeteringen wordt de opgebouwde reserve volledig opgebruikt. Er zijn echter nog een aantal andere punten die we graag willen aanpakken. Zoals het verven van de binnendeuren, muren en plinten. Om de kosten laag te houden proberen we zoveel mogelijk werk zelf uit te voeren; dit is echter niet altijd mogelijk.

 

Daarom vragen we u om een bijdrage. U kunt uw donatie met behulp van onderstaande QR-code overmaken aan het Therapiefonds Utrecht o.v.v. bijdrage opknappen Therapeuticum Utrecht.

 

U kunt ons ook gedurende een of een aantal jaren een bedrag per maand of kwartaal schenken of ons een bedrag tegen een bescheiden rente lenen. Als u dit overweegt, kunt u contact opnemen met Thijs Schiphorst. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL68 INGB 0005 0973 10 ten name van Therapiefonds Utrecht o.v.v. opknappen Therapeuticum Utrecht.

 

Alvast hartelijk bedankt namens alle artsen, therapeuten en het bestuur van Stichting Beheer Therapeuticum Utrecht.

 

Thijs Schiphorst,

coördinator Therapeuticum Utrecht

mobiel: 06-22382046

email:   coordinator@therapeuticumutrecht.nl