Consultatiebureau praktische informatie

De praktijkruimte van het consultatiebureau zit op 't Goylaan 75 in Utrecht.

 

 

Wie kan ons consultatiebureau bezoeken

Iedereen die denkt dat onze benadering bij hem/haar past is van harte welkom! Ingeschreven staan bij een van onze huisartsen of wonen in de regio is geen voorwaarde. Bekijkt u wel goed of de donderdag, de enige dag in de week waarop wij spreekuur hebben, praktisch haalbaar is. Voor de website, klik HIER

 
Aanmelden

U kunt zich aanmelden door te bellen naar Veronique van Erp op 06 42238541. 

Als u uw pasgeboren kindje wilt aanmelden is het fijn als u dit doet in de eerste week na de bevalling.

 

Als uw kindje 2 á 3 weken oud is zal de verpleegkundige op huisbezoek komen. Bij aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langere afspraak op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald. 
- In het eerste jaar is dit gemiddeld zes á zeven keer.

- In het tweede levensjaar gemiddeld twee á drie keer.

- In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

 

Bereikbaarheid

Afspraken kunt u maken via de het afsprakenburo van de jgz utrecht
 

Registratie en lidmaatschap

Veronique van Erp is jeugdarts, antroposofisch arts, lid van de NVAA en de NVAZ en BIG geregistreerd.

 

Privacy policy

In het kader van de nieuwe wet AVG vindt u hier de privacy policy van het consultatiebureau. 

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het consultatiebureau vindt u hier