Consultatiebureau praktische informatie

Wie kan ons consultatiebureau bezoeken

Iedereen die denkt dat onze benadering bij hem/haar past is van harte welkom! Ingeschreven staan bij een van onze huisartsen of wonen in de regio is geen voorwaarde. Bekijkt u wel goed of onze tarieven (zie onder Tarieven) voor u financieel geen bezwaar vormen en of de donderdag, de enige dag in de week waarop wij spreekuur hebben, praktisch haalbaar is.

 
Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar jeugdverpleegkundige Rinske Gauw. 

Als u uw pasgeboren kindje wilt aanmelden is het fijn als u dit doet in de eerste week na de bevalling.

 

Als uw kindje 2 á 3 weken oud is zal de verpleegkundige op huisbezoek komen. Bij aanmelding op latere leeftijd is een huisbezoek of een langere afspraak op het spreekuur om kennis te maken gebruikelijk. De frequentie van de bezoeken op het spreekuur wordt met de ouders samen bepaald. 
- In het eerste jaar is dit gemiddeld zes á zeven keer.

- In het tweede levensjaar gemiddeld twee á drie keer.

- In het derde en vierde levensjaar gemiddeld twee keer.

 

Bereikbaarheid en spreekuur

Voor vragen, informatie, advies, aanmelden of het maken/wijzigen van een (weeg)afspraak kunt u contact opnemen met Rinske Gauw: mail@rinskegauw.nl
Op dinsdag is Rinske telefonisch bereikbaar: 06-25281836. Bij geen gehoor kunt u, ook op andere dagen, een voicemailbericht inspreken en wordt u teruggebeld. Medische- en vaccinatievragen zal Rinske Gauw doorgeven aan de jeugdarts, Veronique van Erp.

Het spreekuur wordt gehouden op donderdag, hieronder staan de precieze data waarop wij aanwezig zijn.
 

Agenda 2019

10, 24 januari arts/verpleegkundige spreekuur

31 januari verpleegkundige spreekuur

 

7, 14, 21 februari arts/verpleegkundige spreekuur

28 februari verpleegkundige spreekuur

 

2 maart arts/verpleegkundige spreekuur

14, 28 maart verpleegkundige spreekuur

30 maart arts/verpleegkundige spreekuur

 

11 april verpleegkundige spreekuur

18 april arts/verpleegkundige spreekuur

 

2, 16 mei arts/verpleegkundige spreekuur

23 mei verpleegkundige spreekuur (ochtend)

 

6 juni verpleegkundige spreekuur en arts vanaf 14.00 uur

20 juni arts/verpleegkundige spreekuur

27 juni verpleegkundige spreekuur

 

13 juli workshop wikkelen bij het jonge kind

 

Tarieven per 1 januari 2019

 

Verpleegkundige:
Consult op spreekuur, samen met arts: 30 euro
Consult op spreekuur, zonder arts: 42,50 euro
Weegconsult op spreekuur: 20 euro
Huisbezoek: 79 euro (10 euro extra per 10 km buiten het Therapeuticum)
Huisbezoek voor alleen wegen: 35 euro (10 euro extra per 10 km buiten het Therapeuticum)
Kennismaking op spreekuur (30 minuten): 55 euro
Telefonisch consult/e-consult: 20 euro per 15 minuten
Niet verschenen op afspraak/late afzegging <48 uur: 20 euro
Vaccinatieconsult op spreekuur: 20 euro

Arts:
Consult op spreekuur: 40 euro
Telefonisch consult: 20 euro
Vaccinatieconsult op spreekuur: 20 euro
Niet verschenen op afspraak/late afzegging <48 uur: 20 euro

 

Registratie en lidmaatschap

Veronique van Erp is jeugdarts, antroposofisch arts, lid van de NVAA en de NVAZ en BIG geregistreerd.

Rinske Gauw is verpleegkundige, BIG geregistreerd, lid van de V&VN-Antroposofische Zorg, lid van Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

 

Privacy policy

In het kader van de nieuwe wet AVG vindt u hier de privacy policy van het consultatiebureau. 

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het consultatiebureau vindt u hier