Juliette van Gijsel

Als dochter van een huisarts kreeg ik het huisartsenvak met de paplepel ingegoten en riep ik als driejarig meisje al dat ik dokter wilde worden. Die wens is er altijd gebleven. Door omstandigheden heb ik deze wens pas op latere leeftijd  kunnen vervullen. Nu werk ik al jaren met plezier als huisarts en sinds september 2018 als vaste huisarts in de maatschap van het Therapeuticum. 

 

Ik vind het belangrijk om tijd en ruimte voor patiënten te hebben en in mijn consulten ben ik het liefst samen zoekend naar een juiste vorm om de patiënt aan te zetten tot zelfgenezing. Sinds zomer 2020 heb ik zelf ook de 4- jarige opleiding tot antroposofisch arts afgerond. Zo kwam ik in aanraking met de antroposofie en dit geeft mij nog steeds veel voldoening en broodnodige aanvulling op de reguliere geneeskunde en ook mijn eigen ontwikkeling.

 

Tijdens mijn opleiding tot regulier arts had vooral de immunologie mijn aandacht en dan met name de auto-immuniteit. Ik vind de werking van ons immuunsysteem, hoe wij onszelf op allerlei verschillende manieren proberen te beschermen om een zo gezond mogelijk leven te leiden, intrigerend. De auto-immuniteit kreeg daarin een belangrijk plek, tijdens mijn opleiding door de keuzevakken in de (kinder)reumatologie en daarnaast hou ik mij buiten mijn werk samen met Martine Delfos bezig met onderzoek over anorexia nervosa en mogelijke verbindingen met auto-immuniteit daarin. Ons boek 'Auto-immuunreacties en het immuunsysteem' is daar een eerste stap in. 

 

Vóór mijn opleiding geneeskunde heb ik (na een opleiding SPH en de contextuele therapie opleiding) gewerkt met sociaal emotioneel verwaarloosde kinderen en autistische kinderen tussen de 2-6 jaar die uit huis geplaatst waren. Vervolgens zette ik dit werk voort binnen de gezinsbegeleiding in de gezinnen thuis.

 

Naast mijn werk en opleiding ben ik ook in de eerste plaats moeder en word ik geïnspireerd door de ontwikkeling van mijn dochter.

 

Engelstalige variant van thuisarts.nl reliable information about common complaints at www.GPinfo.nl

www.thuisarts.nl heeft nu ook een engelstalige variant: www.GPinfo.nl