Euritmietherapie bij kinderen

Euritmietherapie bij kinderen

 

'Daar kwam een kleine springer in het veld, hij zwaaide met zijn hoed, hij danste met zijn voet, kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan...' Bewegen doen we van jongs af aan en meestal met veel plezier. Al bewegend leren we eerst lopen en dan spreken en denken. De beweging loopt voorop. Het is dan ook niet verwonderlijk dat als er met een kind iets niet goed loopt, je kunt denken aan euritmietherapie.

 

Euritmie betekent ‘het goede of harmonische ritme’ en is oorspronkelijk ontstaan als kunstvorm. De therapeutische variant is daarna ontwikkeld als een bewegingstherapie die uitgaat van de ontwikkeling die kinderen doormaken en waarin je met het kind bewegingen doet die deze ontwikkeling kan stimuleren of juist, daar waar het te hard gaat, kan begrenzen. Ook wanneer lichamelijke problemen de aandacht vragen, kan de euritmietherapie een hulp zijn, zoals bij bedplassen, slaapproblemen, concentratiezwakte, driftbuien of astma.

 

In de ontwikkeling die kinderen doormaken, heeft een kleuter iets anders nodig dan een lagereschoolkind. De kleuter leeft in de bewegingsgebaren van ‘Jantje lacht en Jantje huilt’, tussen binnen en buiten, en vooral vanuit de nabootsing. Het schoolkind wil graag nieuwe dingen leren en kan genieten van het ritmische element in de beweging. Het alfabet of enkele klanken daaruit ‘bewegen’ kan het kind helpen zijn lichaam beter te bewonen of het meer specifiek oefenen van een gebaar voor een lichamelijk probleem. Tweede klasser Martijn vertelde na 7 x euritmietherapie dat hij zich beter kan concentreren op school, de spelling beter gaat, hij weer kan doorslapen en weer warme voeten heeft.

 

De euritmietherapie wordt gegeven in sessies van een half uur, meestal zeven keer en als het nodig is, komt een herhaling na zeven weken.

Bij lichamelijke klachten: graag in overleg met de huisarts.