Cursussen

Werken aan de Tastzin, korte workshop Pasteltekenen

Een van de fysieke zintuigen, de tastzin. Als we het over het zintuig 'zien' hebben, weten we dat we hiermee de ogen bedoelen. Het werkterrein van de tastzin ligt aan de oppervlakte van het hele lichaam. Het gaat om grensbeleving, het beidt de contouren en daarmee geeft het zekerheid. Deze ontwikkeling is nodig om een gewaarwording te krijgen van het 'zijn als zodanig', om in een directe ontmoeting het vreemde als vreemd te identificeren en toch tegelijkertijd het wezen en de eigenheid ervan zorgvuldig 'af te tasten'. Het is nodig voor een realiteitsbesef, het beoordelen van de kwaliteiten, een bewuste oordeelsvorming, een fingerspitzengefühl en je omhuld te voelen. Dit is de basis voor het ontwikkelen van verdere vaardigheden waaronder het rekening houden met anderen. 

Start: 1 oktober en 5 november 2022 van 10.00 - 12.00 uur 

Kosten: € 35 p.p. inclusief materiaal

 

Cursus portretschilderen, biografie

We verdiepen ons in de verschillende levensfasen d.m.v. het werken met houtskool/pastel of ‘nat in nat’ schilderen we van ons eigen leven d.m.v. diverse portretten. Terugkijkend op je leven, je biografie, samen kijken naar de pijnpunten.

Start: regelmatig i.o. individueel of in een groep; kan ook 2 personen zijn. Op woensdag- of vrijdagmiddag om de week van 13.30 - 15.00 uur

Kosten: i.o. en afhankelijk van aantal personen. 

 

Cursus Innerlijke verdieping ‘Basisbehoeften’

De vijf basisbehoeften, -plaats, voeding, steun, bescherming en begrenzing- zijn de essentiële voorwaarden waaraan de fundering (van een huis) van de persoonlijkheid moet worden voldaan. Deze vijf basisbehoeften, die in de vroege jeugd essentieel zijn, blijven gedurende het hele leven van wezenlijk belang. 

Start: 21 oktober 2022 - 5x vrijdag van 15.00 - 16.30 uur

Kosten: € 250 p.p. per hele cursus; min. 6 personen

 

Cursus Meer energie uit jezelf

Onderzoek naar je eigen leven d.m.v. korte meditatie en stil staan bij de vergeten levensgebieden in onszelf, de weg naar binnen gaan. Naar de vraag kijken: Wie ben ik? Jouw authenticiteit onderzoeken. Kijken naar je eigen gedragingen, zijn het de stemmen van je ouders, aangeleerd of is het van jezelf, door hier inzicht in te krijgen, kom je bij je authenticiteit. Daarna kunstzinnige oefeningen, ‘nat in nat’ schilderen of pastelkrijt, aan het eind boetseren, die met betreffende levensgebieden te maken heeft.

Start: 3 februari 2023, 10x om de week op de vrijdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur

Kosten: € 350 p.p. per hele cursus, min 6 personen.                                                      

 

Kunstgroep rouwverwerking

N.a.v. het verhaal ‘De geheime tuin’ d.m.v. schilderen, pastelkrijt of houtskool. Boetseren hoort ook tot de mogelijkheden. Hoe gaan we om met diverse vormen van rouw, het overlijden van een dierbare of scheiding of verlies van een baan. Ieder mens doet dit op zijn eigen manier, toch is er soms een rode draad die ons in rouw met elkaar verbindt. Samen delen vanuit eigen ervaring.

Start op vrijdagmiddag 14 oktober 2022 van 14.00-15.30 uur om de week in totaal 5 weken.

Kosten € 250,- p.p.

 

 

 

Workshop 'Omgaan met angst'

Angst een groot thema in deze tijd;  prikkels van buitenaf komen vaak snel binnen. Om tot jezelf te komen kan Kunst als therapie enorm helpen. Door de concentratieboog te vergroten. Het is een workshop op zoek naar de onderliggende emoties van angst.

 

 

 

Vergoedingen via zorgverzekering mogelijk.

Opgave/inlichtingen alle cursussen:

Josée Niekus via j.niekus@kpnplanet.nl of telefonisch op 030-2759502 of 06-22927119.