Cursussen

Werken aan de Tastzin, korte workshop Pasteltekenen

Een van de fysieke zintuigen, de tastzin. Als we het over het zintuig 'zien' hebben, weten we dat we hiermee de ogen bedoelen. Het werkterrein van de tastzin ligt aan de oppervlakte van het hele lichaam. Het gaat om grensbeleving, het beidt de contouren en daarmee geeft het zekerheid. Deze ontwikkeling is nodig om een gewaarwording te krijgen van het 'zijn als zodanig', om in een directe ontmoeting het vreemde als vreemd te identificeren en toch tegelijkertijd het wezen en de eigenheid ervan zorgvuldig 'af te tasten'. Het is nodig voor een realiteitsbesef, het beoordelen van de kwaliteiten, een bewuste oordeelsvorming, een fingerspitzengefühl en je omhuld te voelen. Dit is de basis voor het ontwikkelen van verdere vaardigheden waaronder het rekening houden met anderen. 

 

Cursus portretschilderen, biografie

We verdiepen ons in de verschillende levensfasen d.m.v. het werken met houtskool/pastel of ‘nat in nat’ schilderen we van ons eigen leven d.m.v. diverse portretten. Terugkijkend op je leven, je biografie, samen kijken naar de pijnpunten.

 

Cursus Innerlijke verdieping ‘Basisbehoeften’

De vijf basisbehoeften, -plaats, voeding, steun, bescherming en begrenzing- zijn de essentiële voorwaarden waaraan de fundering (van een huis) van de persoonlijkheid moet worden voldaan. Deze vijf basisbehoeften, die in de vroege jeugd essentieel zijn, blijven gedurende het hele leven van wezenlijk belang. 

 

Cursus Meer energie uit jezelf

Lichaamsgerichte kunstzinnige therapie d.m.v. korte meditatie jezelf verbinden met de ‘vergeten’ levensgebieden. Deze gebieden aanspreken d.m.v. schilderen (‘nat in nat’) werken met houtskool en pastelkrijt en aan het eind van de cursus boetseren. Zo krijgt u langzamerhand meer grip op het leven en krijgt u antwoord op vragen zoals: 

Waarom doe ik het zo zoals ik het doe (gedragspatronen)

Wie ben ik? of Wie wil ik zijn?                                                                                           

Kortom u eigen authenticiteit leren kennen, uzelf mogen zijn. Waardoor meer energie vrij komt.

Duur: 10 weken, om de week. Op vrijdagmiddag van 14.30-16.00 uur. Kosten;  350,-- p.p.                       

Start: 9 februari 2024.

 

Kunstgroep rouwverwerking

N.a.v. het verhaal ‘De geheime tuin’ d.m.v. schilderen, pastelkrijt of houtskool. Boetseren hoort ook tot de mogelijkheden. Hoe gaan we om met diverse vormen van rouw, het overlijden van een dierbare of scheiding of verlies van een baan. Ieder mens doet dit op zijn eigen manier, toch is er soms een rode draad die ons in rouw met elkaar verbindt. Samen delen vanuit eigen ervaring.

 

Workshop 'Omgaan met angst'

Angst een groot thema in deze tijd;  prikkels van buitenaf komen vaak snel binnen. Om tot jezelf te komen kan Kunst als therapie enorm helpen. Door de concentratieboog te vergroten. Het is een workshop op zoek naar de onderliggende emoties van angst.

 

Workshop 'Planeten'

Vanuit de antroposofische menskunde zijn er wetmatigheden beschreven van de planeten-krachten op de mens. Zo gaan we onderscheid maken en onderzoek doen naar de zeven persoonlijkheidstypen die gerelateerd zijn aan de zeven klassieke planeten, en wel zo, dat van elk type de belangrijkste innerlijke en uiterlijke verschijnselen worden opgezocht, die de grondslag kunnen leveren om deze typen in de praktijk van het leven te herkennen. Vervolgens zullen wij de belangrijkste krachten en eigenschappen in de verschillende levensfasen werkzaam bekijken, hoe herken je deze? Kunstzinnige werken verdiepen in de algemene en individuele wetmatigheden van deze prachtige fenomenen.

Duur: 7 weken, om de week. Op vrijdagmiddag van 14.30-16.00 uur. Kosten;  245,-- p.p.                       

 

Vergoedingen via zorgverzekering mogelijk.

Opgave/inlichtingen alle cursussen:

Josée Niekus via j.niekus@kpnplanet.nl of telefonisch op 030-2759502 of 06-22927119.