Manuele therapie volgens de methode Marsman

Met deze therapie proberen we disbalans in de gewrichten op te heffen door middel van uiterst subtiele en gerichte losmaaktechnieken. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen een eigen voorkeurshouding heeft. Niemand is helemaal recht. We proberen de voorkeurshouding weer te herstellen. De patiënt kan zo weer in een zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen komen.

De gebruikte technieken gaan vrijwel nooit gepaard met het bekende 'kraken' en de bewegingen zijn pijnloos. We spreken dan ook van mobilisatie in plaats van manipulatie. Na manuele behandeling wordt altijd een oefening meegegeven om de gewonnen beweeglijkheid te onderhouden en de bewegingsfunctie te verbeteren.