Recepten

Herhaalrecepten kunnen aan ons worden doorgegeven via de telefoon, fax, of email. Vermeld altijd uw naam, geboortedatum en van het middel de naam, sterkte en aantal.
Doet u dit voor 12 uur, dan liggen uw medicijnen de volgende dag vanaf 15.00 uur bij uw apotheek. Voor antroposofische middelen kan dit langer duren, informeer dan bij de apotheek.

 

Tel. 030 – 2759500, kies 2
Fax 030 - 2723129
recepten@therapeuticumutrecht.nl