Praktische informatie

Bereikbaarheid

Ga naar de startpagina van de huisartsenpraktijk.

 

Vergoedingen en kosten

Als u ingeschreven bent bij een huisartsenpraktijk worden de kosten voor huisartsenzorg volledig vergoed vanuit de basisverzekering en tellen de kosten niet mee voor uw eigen risico. U zult dus nooit een aparte nota voor huisartsenzorg ontvangen. Maar als de huisarts medicatie voorschrijft of extra onderzoek aanvraagt of u doorverwijst dan worden deze kosten door de verzekeraar eerst met uw eigen risico verrekend. U ontvangt hiervoor een nota van uw verzekering.

De huisarts geeft u medisch gezien het best mogelijke advies en is niet verantwoordelijk voor deze extra kosten. 

Het kan zijn dat u een overzicht van uw verzekeraar ontvangt waarop wel kosten voor de huisarts vermeld staan, zelfs als u geen gebruik heeft gemaakt van de huisartsenpraktijk. Dit is geen fout, u ziet dan hoe de huisartsenzorg in Nederland bekostigd wordt: de huisarts ontvangt voor elke ingeschreven patiënt een abonnementstarief met daarbovenop het bedrag voor de extra zorg die hij levert.

Als u onverhoopt elders in Nederland bent en vanwege medische noodzaak een beroep moet doen op een andere praktijk wordt er meestal het passantentarief gerekend. U kunt deze nota indienen bij de verzekeraar. Dit kan alleen als het gaat om een praktijk buiten uw woonplaats. 

 

Registratie en lidmaatschappen

Alle huisartsen die hier werken zijn lid van de beroepsverenigingen LHV en de wetenschappelijke vereniging NHG.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de Utrechtse Huisartsenvereniging en de Coöperatie Stadsmaatschap Utrecht.

De praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk NHG-praktijkaccreditering voor de reguliere zorg die zij biedt.

 

Privacy Reglement

In het kader van de nieuwe wet AVG kunt u hier het privacy reglement vinden van de huisartsenpraktijk. 

 

Links