Praktijkondersteuners

Een praktijkondersteuner biedt op verschillende gebieden zorg aan patiënten met een chronische aandoening: diabetes type 2, hart- en vaatproblematiek, astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). De nadruk bij dit spreekuur ligt op preventie. Het spreekuur is bedoeld om het toenemen van de klachten te beperken en het risico op het verergeren van de ziekte zo laag mogelijk te houden. Een belangrijke taak is ondersteuning bij het veranderen van de leefstijl. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de voeding, door beweging te stimuleren en coaching bij stoppen met roken of gewichtsvermindering. 

 

De praktijkondersteuner is hbo geschoold en begeleiding gebeurt volgens vaste protocollen, indien nodig bij de patiënt thuis en in overleg met de huisarts. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking een betere kwaliteit van zorg oplevert. De praktijkondersteuner bekijkt de gezondheidssituatie en legt uit wat de gevolgen kunnen zijn van een chronische ziekte. Ook bespreekt ze hoe iemand gezonder kan worden of gezonder kan gaan leven. Dit alles in samenspraak met met de patiënt. Daarnaast worden laboratoriumuitslagen besproken, de bloeddruk wordt gemeten en indien nodig ook de lengte en het gewicht. Vervolgens wordt er, zo nodig, een nieuw doel gesteld voor de komende maanden. Er is altijd ruimte voor vragen.

 

De praktijkondersteuners zijn: 

 

Frida Auckel, POH-S (praktijkondersteuner somatiek, spreekuur voor hart&vaatziekten, diabetes type 2, longziekten en ouderen)

Dorine Hoog, praktijkverpleegkundige i.o. (op dit moment spreekuur voor hart&vaatziekten en diabetes)

 

Frida heeft vanaf 1 maart 2020 spreekuur op maandag en woensdag, tot 1 maart is zij er op donderdag.

Dorine is er vanaf 1 maart op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag, in februari is zij er op dinsdag en donderdag. 

 

Ze zijn bereikbaar via de assistentes en via de econsult module (zo nodig eerst nog aanmelden via: http://therapeuticumutrecht.uwzorgonline.nl )

als u in het onderwerp zet: t.a.v. POH)