Praktijkondersteuners

Een praktijkondersteuner biedt op verschillende gebieden zorg aan patiënten met een chronische aandoening: diabetes type 2, hart- en vaatproblematiek, astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). De nadruk bij dit spreekuur ligt op preventie. Het spreekuur is bedoeld om het toenemen van uw klachten te beperken en het risico van het verergeren van uw ziekte zo laag mogelijk te houden.

Een belangrijke taak is ondersteuning bij het veranderen van de leefstijl. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de voeding, beweging te stimuleren, coaching bij stoppen met roken of gewichtsvermindering. Komt u in verband met longproblematiek, dan kan er gekozen worden voor een longfunctieonderzoek, dit vindt plaats in het Therapeuticum.

 

Indien nodig komt de praktijkondersteuner bij u thuis. Zij is HBO geschoold en begeleiding gebeurt volgens vaste protocollen, indien nodig overlegt zij met de huisarts. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking een betere kwaliteit van zorg oplevert. Tijdens het consult bespreekt zij samen met u uw gezondheidssituatie en legt zij uit wat de gevolgen kunnen zijn van een chronische ziekte. Ook bespreekt zij hoe iemand gezonder kan worden of gezonder kan gaan leven. Dit alles in samenspraak met u. Verder worden laboratoriumuitslagen besproken, bloeddruk wordt gemeten en indien nodig ook de lengte en het gewicht. Vervolgens wordt er, zo nodig, een nieuw doel gesteld voor de komende maanden. Er is altijd ruimte voor vragen.

 

De praktijkondersteuners zijn goed bereikbaar; zowel telefonisch als per mail.

Irene van Essen is aanwezig op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen.  (hart- en vaatspreekuur en diabetes type 2 spreekuur) irenepoh@therapeuticumutrecht.nl  030-2759500

Jojanneke van Hardeveld, longverpleegkundige (astma en COPD), is aanwezig op de maandagen.poh@therapeuticumutrecht.nl  030-2759500